زمزمه های عاشقانه

( دل سوخته )

پروانه شدم با ل و پرم سوخت بدنیا

بی بال پرواز چگونه کنم اینک خدایا

شمعی که بگردش  بگشتم  همه عمر

هم با ل بسوزاند  مرا  هم  جگرم  را

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن 1389ساعت 1:49  توسط مهدی دل 

عشق

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم بهمن 1393ساعت 11:0  توسط مهدی دل  | 

(نفرین نامه ) مخاطب خاص

یا د  چشما ن  تو    ا فتا د م   با ز

که درونش پر بود از عشق  و نیا ز

چه  شد  آخر که  چنین  کرد ی  تو

تا  که  نفرین  کنمت   و قت   نما ز

که تو هم عاشق و  دیواته   شو ی

تا که معشو قت  رها   سا زد   با ز

که بدانی دل  شکستن به  چه  نحو

می  ر سا ند  مر گ  دل   را  آ غاز

آ رزو   د ا رم  عذ ا بی   بس   علیم

با  شد ت  تا   آ خر   عمر    د مساز

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 17:2  توسط مهدی دل  | 

(باغبان عاشق)

تو برام یک باغچه پراز گلی           تو برام سوسن ویاس و سنبلی

تو  برام     گل       شقایق            من   یک  با غبان   عا شق

مهر با نی   چون   ا قا قی              نا ز تر ین   غنچه    با غی

تو  که  نیستی  در  کنا رم              من  ز  د و ری  بی  قرا رم

گر    ببینم   روی   ما هت             لب   رو  لبها ت  می گذ ارم            

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 16:30  توسط مهدی دل  | 

(معراج عشق)

م  تو معراج  من در   آ سما ن

ح  تو  حج  تما م   عا شقا ن

ب تو باران عشق است وصفا

و  تو  و ا لاترین  مهر  و   و فا

ب تو  با  زندگی  گشته  عجین

ه توهر لحظه ا ش حب ا لمتین

شعرمن هرچندبی رنگ ر یا ست

نام خود در شعر من بین آشناست

+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 19:55  توسط مهدی دل  | 

ماه ضیافت

ماه مبارک که ز ره میرسد               جان به لب هرچه گنه میرسد

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 14:19  توسط مهدی دل  | 

تشکر از همه دوستان که به بنده لطف داشتند

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 13:21  توسط مهدی دل  | 

عاشق ترین عاشقا به مناسبت فوت مادر عزیزم تقدیم به همه مادرها)

عا شق تر ین عا شقا                 دل خون تر از شقا  یقا

ای  ما درم  ای ما درم                ای که تو یی  تاج  سرم

شب تا سحر   بیداریت                آن دم به دم هوشیا ریت

گر تب نمودی این  تنم                 با آ ن د عا  و  زا ر یت

تب از تنم بیرون  شود                 لب خند من د ل د ا ریت

ای  ما درم ای  ما درم                 ای که تو یی تا ج سر م

از  شیره  جا نت  مرا                  سیر ا ب کرد ی ما د را

کردی  پرستا ری  من                   تو با  محبت  با   صفا

از تو  ببیا ید  آموخت                   د رس  نجا بت  و  وفا

ای ما درم ای  ما درم                   ای که تو یی  تا ج سرم

دستای  پر از  محبتت                   گرمی د هد  بر جان من

آغوش  پر  از مهر  تو                  ما وای  من  پنا ه  من

ای سینه ات کانون عشق               ای جان من جا نا ن من

ای  ما درم  ای  ما درم                  ای که تو یی تا ج سرم

ای  ما درم ای  نا زنین                   بر همتت  صد آ فر ین

گویم که  تو  فرشته ای                   نه در سما که در زمین

در  زیر  پای تو بهشت                   ای  تو  فد ا کا ر ترین

ای  ما درم  ای  ما درم                   ای  که  تویی تاج سرم

از  دا من  تو   میرو ند                   معرا ج  مرد ان    خدا

نزد  تو  فرزند ت  عزیز                   پولد ا ر  با شد  یا گدا

گر  هر کدام  بیمار شود                   از حق بخواهی تو شفا

ای  ما درم  ای  ما درم                    ای که تویی تا ج سرم

نو ر  نگا ه   تو   کند                     روشن تما م خا نه  را

بوی تو باشد همچوعطر                   عطران کند کاشا نه را

آ ن  همت  وا لای   تو                     آبا د کند و یرا نه  را

ای  ما درم  ای  ما درم                    ای که تویی تاج  سرم

از حق بخواهم دم به دم                    دست تو با شد بر سرم

در این جهان بعد از خدا                    تنها تو هستی یا و رم

یارب  نگه  دارش  نکو                   جان من است این مادرم

ای  ما درم  ا ی  ما درم                  ای که  تویی  تاج  سرم

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391ساعت 16:5  توسط مهدی دل  | 

( تو که نیستی )

توکه نیستی که ببینی           دل من غرقه به خونه

توکه نیستی که ببینی           مرغ دل بی آشیونه

توکه نیستی که ببینی         شب تاصبح چشام بیداره

یا د چشمای قشنگت          دل و آروم نمی زاره

توکه نیستی که ببینی          دل من غرق نیازه

هیکلت خیلی قشنگه        اون نگا ت وای که چه نازه

توکه نیستی که ببینی        چشم به راهم من همیشه

فکربی توموندن من          وای خدا نگو نمیشه

توکه نیستی که ببینی          با تو من اوج بهارم

بی تو پاییزو زمستان          شا ید م یه شور زارم

توکه نیستی که ببینی          دل من کرده هوا تو

اخه دوست دارم بچینم         غنچه سرخ لبا تو

توکه نیستی که ببینی            دل من بی هم زبونه

مرغک باغ دل من              دیگه آواز نمی خونه

کی میای پس نازنینم             روی ماهت رو ببینم

بسکه اشگ ریختم براهت        دیگه جایی نمی بینم

کی میای پس نازنینم             سر راه تو بشینم

بیارم هفت گل رنگی             لای موهات بنشونم

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم تیر 1391ساعت 16:38  توسط مهدی دل  | 

( میلاد حضرت مهدی (عج ) امام زمان را پیشاپیش برهمه مسلمانان تبریک میگویم )

آمده نیمه شعبا ن

روز عید است ای مسلمان

روز شادی و سرور است

همه عالم غرق نور است

قا ئم  آ ل  محمد

آ خر ین و صی ا حمد

آمده ا ینک بد نیا

آ ن عز یز رب یکتا

آنکه خصم کافران است

یا ور مستضعفا ن است

آن که حجت بر زمین است

حا می قرآن و دین است

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

پس کنید شادی کنون ای شیعیان

متولد گشته است صاحب زمان

مهدی هادی عدالت گستر است

کار کفرو مشرکین هم یکسراست

آنکه بر امر خدا هست در نهان

پاک سازد از پلیدی این جهان

آن زمان آید که حق گوید به او

شیعه را گو حال او گردد نکو

طالب حق گر شدی راهش بدان

تا که نامت نیک برانند بر زبان

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1391ساعت 9:9  توسط مهدی دل  | 

مطالب قدیمی‌تر